Açık Veri ve Teknoloji Derneği

Hem yasal hem de teknik olarak paylaşılmasında engel olmayan, üzerinde herhangi bir telif, patent gibi bir kontrol mekanizması olmayan, herkes tarafından ücretsiz ve özgürce tekrar tekrar kullanılabilen, dağıtılabilen ve yaşam faaliyetlerimize maddi manevi fayda sağlayan açık veriyi, günümüzün teknolojik imkan ve erişim yetenekleri ile daha fazla kullanmayı amaçladığımız Açık Veri ve Teknoloji Derneği‘ni, 26 Haziran 2020’de çok değerli arkadaşlarımla kurduk.

Ekonomiden sosyal hayata, bilgiye ulaşımdan toplumsal faaliyetlere kadar yaşamımızın her alanında bir “kapalılık” sorunu olduğu aşikar. Bu nedenle yaşadığımız dönemi bir güvensizlik çağı olarak niteleyenlerin sayısı oldukça fazla. Bugün karşılaştığımız ve çözümler için çırpındığımız sorunların büyük kısmı; bilgi sahipliğinin tek merkezde, tek şirkette, tek kurumda, tek kişide toplanması değil mi?

Bu sorunun çözümünün “açıklık” ve bunun zemini olan “açıklık kültürünün” benimsenmesinde olduğunu düşünüyoruz. Açık erişim, açık bilim, açık veri, açık devlet, açık toplum ve hatta açık teknoloji gibi kavramların öne çıktığı bu dönemde, günümüzün gelişen teknolojilerinin de imkanlarıyla bizlere ait kamu verisinin açık hale getirilmesi için çok büyük avantajlara sahip olduğumuz düşünüyoruz.

Trafik kazalarının azaltılmasından, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine, enerji tasarrufundan finansal politikalara kadar her alanda kullanılabilecek açık verinin bizleri daha iyi birey daha iyi toplum ve ülkemizi daha iyi bir ülke yapacağına inanıyoruz.

Tüm bu motivasyonla ve konuyla ilgili engellerin de farkında olarak yakın hedef amacımız bir “açık veri uygulama geliştiriciler topluluğu” kurmak. Yani ilgili veya ilgi duyabilecek her disiplinden insanı harekete geçirerek, fayda odaklı servis ve hizmetler geliştirmek.

Uzak hedefimiz ise açık veri kullanımındaki rekabeti arttırmak için bir “açık veri değerlendirme endeksi” kurmak olacak.

22 Ekim 2020 tarihinde kamuoyu duyurusu yaparak çalışmalara başladığımız AVTED ile ilgili daha geniş bilgi için www.avted.org sitesi ziyaret edilebilir. 

26.06.2020